Ukazał się nowy zbiór opowiadań Andrzeja Pilipiuka.
- w opowiadaniu „Griszka” dowiadujemy się na s. 264, że Rasputin to „niepiśmienny rozpustnik”, podczas gdy na stronie 279 tenże Rasputin czyta raport o sobie sporządzony przez agentów Ochrany.
- w opowiadaniu „Szansa” występuje mundur oficera Ochrany co w przypadku tajnej służby jest tak samo bezsensu jak mundur kapo w lagrze (patrz wpis dotyczący powieści „Kuzynki”).
- w opowiadaniu „Wieczorne dzwony” mówi sie o kijowskiej Akademii Medycznej, podczas gdy w XIX w. nie było takowej tylko wydział medyczny na tamtejszym uniwersytecie.

Andrzej Pililpiuk „2586 kroków” Fabryka Słów, Lublin 2005