W dzisiejszej GW Dariusz Nowacki omawia powieść Tomasza Jastruna pt. „Rzeka podziemna”. Znalazł tam m.in. taki kwiatek:
„pełne piersi zafalowały jak oceaniczna fala”.

Tomasz Jastrun „Rzeka podziemna” Jacek Santorski & Co, Warszawa 2005