W trzecim tomie swoich wspomnień „Lwy STS-u” Jarosław Abramow-Newerly na str. 104 pisze o śmierci Stalina: „Żałowali Stalina nie tylko komunista Picasso czy fizyk Albert Einstein, filozof Bertrand Russel i moralista Albert Schweitzer, ale nawet taki prześmiewca jak George Bernard Shaw”.
Warto jednakowoż przypomnieć, że Stalin umarł w roku 1953 zaś Shaw w 1950. Żałował za życia?

Jarosław Abramow-Newerly „Lwy STS-u” Redakcja: MAŁGORZATA WOJCIECHOWSKA Rosner & Wspólnicy 2005